ENG
BATIS

Studiju maksa

2019./2020. studiju gads


Studiju maksa norādīta vienam gadam.

1. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS

Nepilna laika neklātienes studijas Rīgā - latviešu valodā - 1670 EUR

Nepilna laika neklātienes studijas filiālēs - latviešu valodā - 1170 EUR

*Filiāļu reflektantiem, noslēdzot studiju līgumu līdz 2019. gada 24. augustam, studiju maksa 780 EUR

Nepilna laika e-studijas - latviešu valodā - 1470 EUR

 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

Pilna laika dienas studijas - latviešu valodā - 2370 EUR

Pilna laika dienas studijas - latviešu valodā - 2470 EUR

Pilna laika dienas studijas - angļu valodā - 2470 EUR

Pilna laika dienas studijas - angļu valodā - 1970 EUR

Pilna laika vakara studijas - latviešu valodā - 2170 EUR

Nepilna laika neklātienes studijas - latviešu valodā - 2070 EUR

Nepilna laika neklātienes studijas - latviešu valodā - 2170 EUR

Nepilna laika e-studijas - latviešu valodā - 1570 EUR

Nepilna laika e-studijas - latviešu valodā - 1770 EUR

 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

Pilna laika vakara studijas - latviešu valodā - 2270 EUR

- Uzņēmējdarbības vadība veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem
- Uzņēmējdarbības vadība publiskās pārvaldes iestāžu vadītājiem
- Uzņēmējdarbības vadība izglītības iestāžu vadītājiem

Pilna laika dienas studijas - angļu valodā - 2570 EUR

Nepilna laika neklātienes studijas - latviešu valodā - 2070 EUR

Nepilna laika e-studijas - latviešu valodā - 1870 EUR

 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS

Pilna laika vakara studijas - latviešu vai angļu valodā - 2570 EUR

Pilna laika vakara studijas - angļu valodā - 3000 EUR