ENG
BATIS

Tūrisma stratēģiskā vadība

Programmai piešķirta prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO UN World Tourism Organization) TedQual akreditācija uz maksimālo laiku – četriem gadiem, līdz 2022. gadam.

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi

STUDIJU VALODA: angļu

PRASMES

Iegūsi stratēģiskās vadības un plānošanas prasmes, apgūsi prognozēšanas likumsakarības un metodes. Mācīsies analizēt, pētīt un prognozēt tūrisma un viesmīlības nozares attīstības tendences Baltijā un visā pasaulē.

KARJERA:

PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos.

PROGRAMMAS DIREKTORS
Ēriks Lingebērziņš, Mg. soc.sc., lektors
Tālrunis 67619693
E-pasts: Eriks.Lingeberzins@inbox.lv

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2023. gadam.

_____________________________

Vairāk informācijas šeit.