ENG
BATIS

Tiesību zinātne

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur)

KVALIFIKĀCIJA: Jurists

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi

STARPTAUTISKA ATZINĪBA
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.

PRASMES
Apgūsi varas dalīšanas pamatprincipus, prasmi piemērot tiesības likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas institūcijās, attīstīsi prasmes argumentēšanā un strīdu risināšanā, praktiskumu civiltiesiskajās zinātnēs, krimināltiesiskajās zinātnēs un administratīvajā procesā.

KARJERA

Tiesnesis;

SPECIALIZĀCIJAS

PRAKSE 1. un/vai 2. studiju gadā

Maģistrantūras programmā Tiesību zinātnes var iestāties, ja iepriekš iegūts bakalaura grāds Tiesību zinātnēs.

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Jānis Načisčionis, profesors
Tālrunis: 67606105
E-pasts: Janis.Naciscionis@turiba.lv

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.