ENG
BATIS

Publiskā pārvalde

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds valsts pārvaldē (MPA)

KVALIFIKĀCIJA: Organizācijas vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi

Studiju procesā ir iespējas iepazīt pārvaldes procesus Eiropas Savienībā un šo procesu ietekmi uz valsts pārvaldi Latvijā. Izzināsi, kā mūsdienu sociāli ekonomiskajā situācijā palielinas tiesību ietekme uz pašvaldību attīstību visos Latvijas reģionos.

STARPTAUTISKA ATZINĪBA
Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.

PRASMES
Apgūsi projektu vadību publiskajā pārvaldē, vadības informācijas un kvalitātes sistēmas pamatprincipus, kā arī attīstīsi prasmes mārketingā un publiskajās finansēs.

KARJERAS IESPĒJAS:

PRAKSE 2. studiju gadā kādā no ministrijām, valsts vai pašvaldību iestādēs, privātos uzņēmumos.

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Jānis Načisčionis, profesors
Tālrunis 67606105
E-pasts: Janis.Naciscionis@turiba.lv

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.