ENG
BATIS

MBA programma veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 2 gadi

SERTIFIKĀTS: Biznesa augstskolas Turība izdots izglītības sertifikāts par programmas ietvaros apgūtiem kursiem veselības un aprūpes iestāžu vadībā

PRASMES

Apgūsi prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, Tu apgūsi metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu. Apgūsi nozares studiju kursus veselības un farmācijas biznesa vadībā.

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: 2. līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds).

PAPILDU INFORMĀCIJA
Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe
E-pasts: zane.drinke@turiba.lv
Tālr. 67607660

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.