ENG
BATIS

Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi pilna laika studijās vakarā, 1,6 vai 2,1 gadi nepilna laika studijās neklātienē

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

PRAKSE Vadošajos nozares uzņēmumos

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:


DOCĒTĀJI - JOMAS EKSPERTI:


Unikāla programma mūsdienu vadītājiem  

Profesionālā maģistra studiju programma „Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā” sniegs daudzpusīgas zināšanas topošajiem un esošajiem uzņēmējiem savu prasmju pilnveidošanai atbilstoši mūsdienu vadības jomas tendencēm. Programma sniegs plašu ieskatu cilvēkresursu vadībā un biznesam noderīgas zināšanas psiholoģijā.

 „Programmā iekļauto studiju kursu saturs un tā savienojums ir unikāls Latvijā. Mums nav līdzīgu studiju, kur biznesa psiholoģija ir apvienota ar cilvēkresursu vadību biznesa skatījumā. Iecere par šādas kompleksas programmas izveidi radās atbilstoši nepieciešamībai manā kā uzņēmējas ikdienā. Pašizaugsmei jābūt mūsdienu vadītāja un uzņēmēja ikdienai,” stāsta Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības fakultātes dekāne un programmas „Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā” direktore Zane Driņķe.

Mācību saturu veidos studiju kursi, kas ne tikai ieguvuši popularitāti Latvijā, bet arī tiek plaši izmantoti arī starptautiskos uzņēmumos, piemēram, koučings, supervīzijas, biznesa kontaktu veidošana jeb tīklošana un citi. Studiju laikā nozares praktiķu un ekspertu vadībā būs iespēja atrast un trenēt savu kā vadītāja un uzņēmēja potenciālu.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt cilvēkresursu vadīšanai nepieciešamās vadības psiholoģijas zināšanas un prasmes un sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus cilvēkresursu vadības speciālistus un vadītājus. Divu gadu laikā studējošais iegūs zināšanas un pieredzi, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības veidošanai, cilvēkresursu vadīšanai, vadības psiholoģijas izmantošanai.

PROGRAMMAS DIREKTORE
PhD Zane Driņķe
Telefons: 67607660
E-pasts: zane.drinke@turiba.lv

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.