ENG
BATIS

Maģistra programmas

Labas izglītības pamatā jābūt noteiktām vērtībām! Mūsdienās augstākās izglītības apliecinošā dokumenta jēgu un saturu katrs nosaka pats. Izglītība ir vērtība, kas nenoveco, tāpēc šo iesākto ceļu ir vērts turpināt!

Maģistra studijas nozīmē tālākizglītību nozares profesionāļu vadībā, veiksmīgu teorijas savienošanu ar praktiskām studijām, stabilas mācību tradīcijas, kā arī iespēju turpināt tālāku izglītošanos kādā no doktorantūras studiju programmām. Biznesa augstskola Turība aicina neapstāties pie sasniegtā un turpināt studijas kādā no maģistrantūras programmām! Studijas augstskolā Turība nozīmē tālākizglītību Eiropas augstākās izglītības telpā.