ENG
BATIS

Katedras

Komercdarbības katedra

Pirmdienās, otrdienās: 9.00 – 18.30
Trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 9.00-17.00

Vadītāja   
Rosita Zvirgzdiņa    
C115.kab.  
Tālr.: 67618746    
E-pasts: rosita.zvirgzdina@turiba.lv

Katedras sekretāre   
Benita Asmusa    
C115.kab.   
Tālr.: 67618746    
E-pasts: kdk@turiba.lv

 

Komunikācijas zinātņu katedra

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 13.30 – 18.15

Vadītājs
Edvīns Evarts
C109.kab.
Tālr.: 67628870
E-pasts: edvins.evarts@turiba.lv
 

Tiesību zinātņu katedra

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 9.00-17.00

Vadītāja   
Ingrīda Veikša  
C118.kab.   
Tālr.: 67606105     
E-pasts: ingrida.veiksa@turiba.lv
Katedras sekretāre
Zane Vugule
C116.kab.
Tālr.: 67607662
E-pasts: tzk@turiba.lv 
 

Tūrisma un viesmīlības katedra

Darba dienās: 9.00-17.00

Vadītāja 
Maija Rozīte  
C317.kab.   
Tālr.: 67619693     
E-pasts: maija.rozite@turiba.lv
Katedras sekretāre
Linda Alksne
C317.kab.
Tālr.: 67619693
E-pasts: Linda.Alksne@turiba.lv
 

Valodu katedra

Pirmdiena: 9.00 – 18.00
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena: 9.00 – 17.00

Vadītāja    
Ineta Lūka  
A202.kab.   
Tālr.: 67624084     
E-pasts: ineta.luka@turiba.lv

Katedras sekretāre    
Elīza Liena Ļaksa
A203.kab.    
Tālr.: 67624084    
E-pasts: vk@turiba.lv