ENG
BATIS

Fakultātes

Juridiskā fakultāte

Dekāns    
Dr.iur. Jānis Načisčionis
C118.kab.   
Tālr.: 67606105    
E-pasts: janis.naciscionis@turiba.lv 
Prodekāne
Ivita Kīsnica  
C116.kab.   
Tālr.: 67607662      
E-pasts:
ivita.kisnica@turiba.lv 
  Fakultātes sekretāre    
  Zane Vugule
  C116.kab.    
  Tālr.: 67607662       
  E-pasts: jf@turiba.lv 
Studentu bezmaksas juridiskās konsultācijas
(pieteikšanās iepriekš)       
C315.kab.   
Tālr.: 67607726
E-pasts: valija.ulmane@turiba.lv
 

Starptautiskā tūrisma fakultāte

Dekāne    
MBA Agita Doniņa    
C317.kab.   
Tālr.: 67607661     
E-pasts: agita.donina@turiba.lv 
Prodekāne   
Mg.geogr. Daina Vinklere    
C317.kab.   
Tālr.: 67607661     
E-pasts: daina.vinklere@turiba.lv
Fakultātes sekretāre    
Liene Circene    
C317.kab.    
Tālr.: 67607661      
E-pasts: stf@turiba.lv 
 

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte

Dekāne
PhD Zane Driņķe 
C115.kab.   
Tālr.: 67607660    
E-pasts: zane.drinke@turiba.lv
Prodekāne
Mg.oec. Ieva Bruksle
C107.kab.
Tālr.: 67616022
E-pasts: ieva.bruksle@turiba.lv

Projektu vadītāja asistente
Evita Vecvagare
C115.kab.
Tālr.: 67607660    
E-pasts: uvf@turiba.lv