ENG
BATIS

Viesmīlības serviss

KVALIFIKĀCIJA: Viesnīcu servisa organizators

STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi

STUDIJU VALODA: latviešu

PRASMES

Studējot šajā studiju programmā, iegūsi prasmes uzņēmuma vadībā, tirgvedībā, grāmatvedībā, finanšu un personāla darba organizēšanā, ēdināšanas pasākumu organizēšanā lauku tūrismā un viesmīlības uzņēmumos, kā arī viesmīlības nozares uzņēmumu darba organizācijā Latvijā un ārvalstīs. Uzlabosi svešvalodas zināšanas.

KARJERA:

PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos.

* Programma tiek realizēta tikai e-studiju formā

PROGRAMMAS DIREKTORE
Daina Vinklere, Mg.geogr., lektore
Tālrunis: 67607661 
E-pasts: Daina.Vinklere@turiba.lv

 

Vairāk informācijas šeit.

 Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2023. gadam.