ENG
BATIS

Mārketings un tirdzniecība

KVALIFIKĀCIJA: Tirgzinības un tirdzniecības speciālists

STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi

STUDIJU VALODA: latviešu

PRASMES

Apgūsi mārketinga projektu vadību un attīstīsi prasmes plānot biznesa vadības procesus. Izmantojot mārketinga rīkus. Iegūsi praktiskas zināšanas tiešajā pārdošanā, saskarsmes psiholoģijā un lietišķajā etiķetē.

KARJERA:

PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Iveta Liniņa
Tālrunis 67618746
E-pasts: iveta.linina@turiba.lv

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.

________________________________

1. līmeņa augstākās izglītības studiju programmu "Mārketings un tirdzniecība" iespējams apgūt ne vien Rīgā, bet arī augstskolas filiālēs Liepājā, Cēsīs un Talsos. Par studijām filiālēs uzzini ŠEIT.