ENG
BATIS

Vadībzinātne

Kopīgā programma tiek realizēta Biznesa augstskolā Turība un Daugavpils Universitātē

GRĀDS: Doktora grāds vadībzinātnē (Dr. oec.)

APAKŠNOZARES: Uzņēmējdarbības vadība, Izglītības vadība, Sabiedrības vadība

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi

KARJERA:

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa
Telefons: 67618746
E-pasts: rosita.zvirgzdina@turiba.lv

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.