ENG
BATIS

Uzņēmējdarbības vadība

GRĀDS: Doktora grāds vadībzinātnē (Dr. oec.)


STUDIJU ILGUMS: 3 gadi

KARJERA:

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa
Telefons: 67618746
E-pasts: Rosita.Zvirgzdina@turiba.lv

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.