ENG
BATIS

Tiesību zinātne

GRĀDS: Zinātnes doktors (Ph.D.) Tiesību zinātnē

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi

KARJERA:

STUDIJU PAMATVIRZIENI

Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības.

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Aivars Endziņš, profesors
Tālrunis: 67607662
E-pasts: Aivars.Endzins@turiba.lv

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.