ENG
BATIS

Komunikācijas vadība

GRĀDS: Sociālo zinātņu doktora zinātniskais grāds komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.)

STUDIJU ILGUMS: 3,6 gadi

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

KARJERA:

PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.phil. Ainārs Dimants,
profesors komunikācijas zinātnē
Tālrunis: 67628870
E-pasts: Ainars.Dimants@turiba.lv

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.