ENG
BATIS

Juridiskā zinātne - sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti

PROGRAMMA IR AKREDITĒTA līdz 2019. gadam 

GRĀDS: Doktora zinātniskais grāds juridiskajās zinātnēs (Dr. iur.)

STUDIJU ILGUMS: 3 gadi pilna laika studijas vakarā

STUDIJU VALODA: Angļu


KARJERA:


STUDIJU PAMATVIRZIENI

Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības.


Programma tiek realizēta sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti


PROGRAMMAS DIREKTORS
Dr.iur. Aivars Endziņš, profesors
Tālrunis: 67607662
E-pasts: Aivars.Endzins@turiba.lv

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.