ENG
BATIS

Doktora programmas

Aicinām turpināt iesākto arī pēc maģistrantūras studiju beigšanas – pievienojieties doktorantūras studijām! Izvēlieties turpināt izglītības procesu kādā no doktorantūras studiju programmām, jo tā ir iespēja paaugstināt savu konkurētspēju, pilnveidoties akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā un aizstāvēt promocijas darbu.