ENG
BATIS

Docētāji - nozares profesionāļi

Biznesa augstskolas Turība docētāji ir nozares profesionāļi, tāpēc lekcijās papildus teorētiskajām zināšanām studenti var iepazīties arī ar praktiskiem piemēriem un gūt priekšstatu par darbu izvēlētajā jomā.

 

Lauris Zvejnieks
Latvijas Radio
 programmu vadītājs

"Augstskolai un žurnālistikai ir viena kopīga lieta. Tā ir nepieciešamība domāt kritiski - vērtēt faktus, pārbaudīt to ticamību un izdarīt savus secinājumus. Tā ir prasme, kuras nozīme tikai palielināsies un noteiks karjeras attīstību."

Magda Riekstiņa
Laikraksta Diena ekonomikas redaktore un žurnāliste

"Žurnālistam neiztikt bez inovatīvām idejām un analītiskas domāšanas."

Ivars Godmanis
Finansists, kādreizējais Ministru prezidents

"Lielākā daļa studiju kursa tik veltīta tam, lai veicinātu studentu izpratni par to, kā izmantot Eiropas Savienības finanšu instrumentus mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Noklausoties šo kursu, studenti iegūs aktuālu informāciju, kas noderēs praksē."

Ansis Bogustovs
TV24
 un Latvijas Radio žurnālists

"Labi žurnālisti redz pasauli paša acīm ar visām tās (ne)veiksmēm un (ne)laimēm, bet profesionāli žurnālisti māk to parādīt un izskaidrot arī cietiem. Ja jau reiz 3/4 no pasaules mēs ikdienā uztveream vizuāli.... tad Vizuālā komunikācija ir par to kā  ieraudzīt, izcelt, izskaidrot visu kas svarīgs."

Mg.art. Brigita Rozenbrika
Uzņēmuma The Factory producente

"Nodarbībās studējošie kritiski analizēs notiekošo pasākumu īstenošanu un paši spers pirmos soļus profesionālā pasākumu plānošanā un organizēšanā."

Mg.iur. Liene Cakare
EY juridiskā departamenta vadītāja, zvērināta advokāte, Tieslietu ministrijas eksperte, TINTO vīna telpas un Cafe Film Noir līdzīpašniece

"Katra lekcija būs kā viena sēde kopējā tiesas procesā, kurā spriedumu noteiks pārliecinošas pozīcijas paušana."

Dr.phil. Gregory Simons
Researcher at Centre for Asymmetric Threat Studies

"I am to connect students to the worlds of theory and practice through actively engaging them in both, to produce useable knowledge beyond academia."

Dr.oec. Ēriks Lingebērziņš
SIA Balticvision Riga izpilddirektors un valdes loceklis

"Lekcijās lielākais uzsvars tiek likts uz praktiskām nodarbībām, case study izpēti. Tu iegūsi zināšanas, kas ļauj izprast globālās starptautiskā tūrisma vides tendences un galvenos patērētāju uzvedības modeļus."

Dr.iur. Aivars Endziņš
Bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs

"Sagaidi pamatīgu galvas lauzīšanu, kas attīstīs prātu un spēju analizēt situācijas ne tikai profesionālajā jomā, bet arī ikdienā."

 

Mg.art. Andis Mizišs
Finger Film Production
 valdes loceklis, režisors

"Mācības kā savstarpējs komunikācijas process, un zināšanas nevis kā pašmērķis, bet instruments mērķu sasniegšanai."

Mg.iur. Dana Rone
Zvērināta advokāte

"Esi priecīgs par katru dienu! Iemācies ko jaunu katru stundu!"

Mg.oec. Zane Driņķe
Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācijas valdes locekle, SIA Next Maritime Baltic valdes locekle

"Kareivim ir ne tikai jāsapņo kļūt par ģenerāli, bet tādam ir arī jākļūst. Iesim šo izzināšanas procesu kopā, un veidosim ilgtspējīgu uzņemējdarbību pasaulē!"