ENG
BATIS

Starptautiskā finanšu vadība

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi

STUDIJU VALODA:
 latviešu vai angļu

Kompetence: Spēja plānot uzņēmuma darbību un noteikt labāko uzņēmuma finansēšanas veidu ievērojot starptautisko faktoru ietekmi, kā arī analizēt un novērst uzņēmējdarbības riskus

PRAKSE: Starptautiskos uzņēmumos

Priekšrocības:

 

PROGRAMMAS DIREKTORE
Mg.oec. Anna Medne
Telefons: 67618746
E-pasts: Anna.Medne@turiba.lv  

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.