ENG
BATIS

Biznesa loģistikas vadība

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi

STUDIJU VALODA: latviešu vai angļu

KOMPETENCE: Spēja organizēt un vadīt maksimāli efektīvu loģistikas procesu uzņēmumā gan vietējā, gan  starptautiskā mērogā

PRAKSE: Uzņēmumos, kuros tiek organizēti loģistikas procesi

PRIEKŠROCĪBAS:

PROGRAMMAS DIREKTORE
Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa
Telefons: 67618746
E-pasts: rosita.zvirgzdina@turiba.lv

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2020. gadam.